Yetkin-Tube
Yetkin-Tube

En güzel Video izleme Platformu


  Karışık bütün Konular

  Paylaş
  avatar
  Admin
  Administrator
  Administrator

  resim üst kisim : üst kısım

  tuttuğu takımbeşiktaş
  rep : rep 9
  Ruh Halı : anyayışlı
  Madalyalar : 4 madalya
  Zodyak Zodyak : Aslan
  çin astrolojisi çin astrolojisi : Manda
  Mesaj Sayısı : 194
  Rep Gücü : 562
  Başarı sistemi : 4
  Doğum tarihi : 27/07/97
  Kayıt tarihi : 14/07/09
  Yaş : 21
  Nerden : sakarya
  Yorum : foruma hoş geldiniz
  alt bölüm
  reklam :

  Kişi sayfası
  kişi sayfası: 15

  Karışık bütün Konular

  Mesaj tarafından Admin Bir Perş. Ara. 31, 2009 4:27 pm  İSİMLER
  A. Varlıklara Verilişlerine Göre.

  1. Özel İsim
  2. Cins İsmi
  B. Maddelerine Göre İsimler
  1. Somut İsim
  2. Soyut İsim
  C. Varlıkların Sayılarına Göre İsimler
  1. Tekil isim
  2. Çoğul isim
  3. Topluluk İsmi
  D. Yapılarına Göre İsimler
  1. Basit İsim
  2. Türemiş isim
  3. Birleşik İsim
  a. Bitişik Yazılan Birleşik İsimler
  b. Ayrı Yazılan Birleşik İsimler
  İsimlerde Küçültme.
  İsmin Hâlleri
  1. Yalın Hâl (Nominatif)
  2. Belirtme (Yükleme) Hâli
  3. Yönelme Hâli
  4. Bulunma Hâli
  5. Ayrılma (Uzaklaşma, Çıkma) Hâli
  6. Eşitlik Hâli
  7. Vasıta Hâli
  8. İlgi Hâli (Tamlayan Hâli)
  İsim Tamlamaları

  Sınav sorularında ve dilbilgisi anlatımında "tür, görev, tür ve görev"
  kelimeleri aynı şeyi ifade eder. Türkçe'deki kelimelerin tür ve görev
  yönünden özelliklerini aşağıdaki şekilde gösterebiliriz:

  TÜR VE GÖREV BAKIMINDAN KELİMELER


  İSİM SOYLU KELİMELER FİİL SOYLU KELİMELER
  A. Tam Anlamı Olanlar 1. Fiil
  1. Tek Başına Görev Üstlenenler 2. Fiilimsi
  - İsim (Ad) a) İsim-fiiller (Ad-Eylem)
  - Zamir (Adıl) b) Sıfat-Fiiller (Ortaç)
  c) Zarf-Fiiller (Bağ-Fiil,Ulaç)
  2. Başka Kelimelerle Birlikte Görev Üstlenenler
  - Sıfat (Önad)
  - Zarf (Belirteç)
  B. Tam Anlamı Olmayanlar
  - Edat (İlgeç)
  - Bağlaç
  - Ünlem

  Yukarıdaki şekilden de anlaşılacağı gibi Türkçe'de dokuz çeşit kelime
  vardır. Bunlardan yedisi isim soylu, ikisi fiil soyludur.
  İSİMLER (Adlar)  Tanım:Canlı
  cansız bütün varlıkları, kavramları, hatta fiilleri de karşılayan,
  onları anmaya, tanımaya, birbirinden ayırmaya yarayan kelimelere isim
  (ad) denir:ağaç, su, deniz, Hasan, Anadolu, gidiş, dönüş vb.
  İsimler çeşitli yönlerden sınıflara ayrılır.
  A. VARLIKLARA VERİLİŞLERİNE GÖRE
  İsimler ait oldukları varlığın veya kavramın eşi benzeri olup
  olmamasına göre ikiye ayrılır: Varlık veya kavram özelse (eşsiz,
  benzersiz) onun ismi de özel isim; cins ise (aynısından birden fazla)
  onun ismi de cins ismidir.
  1. ÖZEL İSİM:Kâinatta tek olan, tam bir benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan kelimelere denir.
  Bütün özel isimler (özel ismi oluşturan her kelime ve onları niteleyen,
  tanıtan unvanlar) büyük harfle başlar. Büyük harfle başlamazsa cins
  ismi zannedilebilirler.
  Yavuz, Hasan, Kayseri, Acıpayam, Akdeniz, Alanya, Ulu Cami, Sultan
  Selim, Hatice, Küçük Ağa, Türkçe, Türk Dil Kurumu...
  Başlıca Özel İsimler
  1. İnsan isimleri: Ali, Meltem, Mehmet, Meral, Yasemin, Uğur, Barkın...
  2. Kurum, kuruluş, müessese, makam, üniversite isimleri:Mamak Anadolu Lisesi, Yeşilay Derneği, Türk Dil Kurumu, Ege Üniversitesi, Kars Valiliği, Turhal İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü...
  3. Millet, kavim, din, mezhep isimleri:Türk, Türkler, Yunan, İngiliz, Çeçen, Ruslar...
  Müslüman, Musevî, Hıristiyan...
  İslâm, İslâmiyet, Musevîlik, Hıristiyanlık...
  Hanefî, Hanefîlik, Şafiî, Alevî...
  4. Dil isimleri: Türkçe, Farsça, Fransızca, Macarca, Fince, Tibetçe...
  5. İl, İlçe, Semt, mahalle, cadde, bulvar, sokak isimleri:Sivas, Ankara, İstanbul, Mamak, Yenişehir, Şirinevler, Dikimevi, Atatürk Bulvarı, İvedik Caddesi, Gönül Sokak...
  6. Ülke ve bölge isimleri:
  Türkiye, Afganistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti...
  Batı Almanya, Batı Trakya, Güney Yemen, Doğu Avrupa, Doğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu (Bölgesi), Ege, Marmara...
  7. Kıta isimleri:Avrasya, Asya, Avrupa, Afrika, Amerika, Antarktika, Arktika, Avustralya.
  8. Deniz, okyanus, göl, akar su, boğaz, geçit isimleri:Akdeniz, Karadeniz, Manş Denizi, Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu
  Van Gölü, Hazar Denizi, Beyşehir Gölü, Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya,
  Seyhan, Fırat, Nil, İstanbul Boğazı,Panama Geçidi, Süveyş Kanalı ...
  9. Dağ, tepe, ova, yayla isimleri:Elmadağ, Uludağ, Ağrı Dağı, Erciyes (dağı), Everest Tepesi, Çukurova, Konya Ovası...
  "Konya
  Ovası, Van Gölü, Ağrı Dağı" gibi her iki harfi de büyük yazılan özel
  isimlere dikkat edilirse, birinci kelimenin zaten il olarak mevcut
  olduğu; ikinci kelime eklenince oluşan ismin o ile ait ama yeni ve özel
  bir varlığı karşıladığı görülür. Hâlbuki Hürriyet gazetesi, Nil nehri,
  Ankara şehri, Fırat nehri, Erciyes dağı gibi örneklerde birinci kelime
  büyük, ikinci kelime de küçük harfle başlamaktadır. Bunun sebebi bu
  kelimelere eklenen ikinci kelimelerle yeni bir özel isim oluşturulmuş
  olmamasıdır. Hürriyet zaten bir gazete adı; Nil zaten bir nehir adı;
  Ankara zaten bir şehir adı; Erciyes zaten bir dağ adıdır.
  10. Gezegen ve yıldız adları:Merih, Mars, Jüpiter, Venüs, Küçükayı...
  11.
  Dünya, güneş ve ay kelimeleri terim olarak (astronomi ve coğrafya
  terimi) kullanılıyorsa özel isim olduğu için büyük; diğer anlamlarında
  (gerçek, mecaz, yan, eş, deyim vb.) kullanılıyorsa cins ismi olduğu
  için küçük harfle başlar:

  Ay'ın yakından çekilmiş fotoğrafları insanlığı pek şaşırtmıştı.
  Yazın Güneş ışınları Dünya'ya dik olarak gelir.
  Türkiye'nin birçok yerinde insanlar Güneş tutulmasını seyretti.
  Sabahtan beri dünya kadar yer dolaştık.
  Şair sevgilisinin yüzünü aya benzetir. (ayın kendisine değil, görünüşüne)
  12. Kitap, gazete, mecmua, eser isimleri:Tercüman
  (gazetesi), Zaman (gazetesi); Nokta (dergisi), Aktüel (dergisi); Türk
  Dili (dergisi), Virgül; Yaprak Dökümü, Semerkant; Resimli Türk
  Edebiyatı Tarihi, Türk Ansiklopedisi...
  13. Hayvanlara takılan özel isimler:Tekir, Karabaş, Yumoş, Minnoş, Pamuk...
  2. CİNS İSMİ:Aynı
  cinsten olan varlıkların ortak isimleridir. Dilin temel kavramları cins
  (tür) isimleridir.taş, yol, ağaç, ırmak, kitap, dergi, yaprak, ev,
  çocuk, su, sıra, hayal, düşünce, sıla, özlem, taraf, ceza...
  Başlıca Cins İsimleri
  1. Vücudun bölümleri ve organ isimleri: baş, kol, el, ayak...
  2. Akrabalık isimleri: ana, baba, kardeş, dayı, hala, teyze...
  3. Araç, eşya isimleri: kaşık, makas, bardak, iplik, iğne...
  4. Hayvan ve bitki isimleri: kedi, kartal, fındık, ceviz, kiraz...
  5. Kavramlar: düşünce, hedef, zekâ, temenni...
  6. İş, meslek; meslek sahibi simleri: öğretmenlik, öğretmen, avukat, işçi, memur, profesyonel, futbolcu...
  7. Giyecek isimleri:ceket, ayakkabı, gömlek, eldiven...
  8. Yiyecek isimleri:elma, yemek, ekmek, biber...
  9. İçecek isimleri:su, meşrubat, gazoz...
  10. Sayı isimleri:on, beş yüz, bir...
  11. Renk isimleri:sarı, kıpkırmızı, mor...
  12. Nitelik isimleri:büyük, kocaman, dairesel...
  13. Zaman isimleri:ay, saat, dakika, yıl...
  14. Soru. Kelimeleri:ne, kim, hangi...
  Bazı cins isimlerin özel isim olarak kullanıldığı görülür:
  tırmık: bir ziraat aleti.
  Tırmık: bir kedinin özel adı
  ozan: şair
  Ozan: erkek ismi
  B. MADDELERİNE GÖRE İSİMLER
  İsimler, karşıladıkları varlıkların beş duyu organından herhangi
  biriyle algılanıp algılanamamasına göre ikiye ayrılırlar.

  1. Somut İsim :Beş
  duyudan herhangi biriyle algılayabildiğimiz, kavrayabildiğimiz varlık
  ve kavramların isimleridir. Yani somut varlıkları karşılayan isimlere
  somut isimler denir. Bu isimler, herkes tarafından görülen, bilinen,
  hissedilen, cismi olan, varlığı kişiden kişiye değişmeyen varlıkları
  karşılarlar.
  su, toprak, ağaç, ses, televizyon, rüzgâr, sarı, mavi, duman, koku...
  2. Soyut İsim :Beş
  duyudan herhangi biriyle algılanamayan, madde hâlinde bulunmayan ve
  zihnimizle kavradığımız veya var olduğuna (akla, ruha, sezgiye, inanca
  bağlı olarak) inandığımız varlıkların isimleridir.
  sevinç, şüphe, tezat, Allah, cesaret, keder, korku, aşk, melek, ruh, şeytan...
  C. VARLIKLARIN SAYILARINA GÖRE İSİMLER


  1. Tekil isim:Tek
  varlığı belirten ve karşılayan, yapıca tekil olan (topluluk isimleri
  hariç) kelimelerdir. kendi, ben, çocuk, kalem, defter...
  Not:
  Tür adı olan her kelime, o türden tek varlığı anlattığı gibi; biçimce
  çoğullanmadığı hâlde o türün tümünü ya da bir bölümünü de anlatabilir.
  Bu durumda da tekil sayılırlar.
  İnsan, düşünen, konuşan bir varlıktır. (bütün insanlar)
  Çiçek, susuzluktan kurumuş. (herhangi bir çiçek)
  2. Çoğul isim:Yapısında, anlamında birden çok varlığı barındıran, çokluk eki almış isimlerdir. Cins isimlerinin çoğulu yapılır.
  onlar, evler, fikirler, merkezler, dünyalar, kuşlar, böcekler, kelebekler, arılar...
  Not: Şekil yönüyle çoğul olmadığı, çokluk eki almadığı hâlde anlamca çoğul olan kelimeler vardır.
  Seçmen, tercihini yarın ortaya koyacak.
  Asker, sınırları bekliyor.
  Genç yaşta saçı dökülmüş.
  Bu
  cümlelerde seçmen, asker ve saç kelimeleri tekil oldukları hâlde
  anlamca çokluk bildirmektedirler. Bunlar, topluluk isimleri değildir.
  Not: Bazı durumlarda özel isimlere de çoğul eki getirilir:
  1. Aile anlamı katar; -gil ekinin yerine kullanılır, yapım eki görevinde olduğu için ayrılmadan yazılır.
  Yarın Ahmetlere gideceğiz.
  İzmir'e, amcamlara/dedemlere/teyzemlere gideceğiz. (burada özel isme getirilmemiş.)
  Aliler bize gelecekler.
  2. Benzerleri anlamı katar, kesme işaretiyle ayırarak yazılır:
  Bu millet nice Fatih'ler, Kemal'ler yetiştirecektir.
  Bu topraklarda ne Çaldıran'lar, ne Ridaniye'ler yaşandı.
  3. Aynı ismi taşıyanları belirtir:
  Sınıftaki Ali'ler ayağa kalksın.
  Hüseyin'lerin hepsi buraya gelsin.
  4. Abartma anlamı katar:Çalışmak için ta Almanya'lara gitti.
  5. Topluluk, soy kavramı bildirir:Osmanlılar, Türkler, Yunanlar, Adanalılar, Konyalılar...

  3. Topluluk İsmi:Yapıca
  tekil, ancak anlam bakımından çoğul olan; aynı türe dahil birden çok
  varlığı anlatan isimlerdir. Teklerden oluşan topluluğu, çokluğu
  bildiren kelimelere denir.
  ordu, sürü, orman, sınıf, okul, millet...
  Not:
  Topluluk isimleri de çokluk eki alabilir. Bu durumda aynı topluluktan
  birden fazla olduğu ifade edilmiş olur.Ordular, ormanlar, sürüler.

  D. YAPILARINA GÖRE İSİMLER  İsimler kaç kelimeden oluştuklarına ve yapım eki alıp almadıklarına göre de sınıflandırılırlar.

  1. Basit İsim:Herhangi
  bir yapım eki almamış, kök hâlindeki isimlere denir. Çekim eki almış
  hâlde kullanılabilirler. Türemiş ve birleşik kelimeler yaparken bunlara
  yapım ekleri getirilir.
  İnsan, kelebek, gölge, yaprak(lar), kağıt(ta), kuş(u), çiçek(ler), dağ(dan), bir(de), ...

  Basit isimlerimizin çoğu tek hecelidir, ama bütün basit isimler tek heceli zannedilmemeli.

  Basit
  isimler, daha küçük ve anlamlı parçalara ayrılamazlar. Meselâ "kelebek
  kelimesini kel-ebek şeklinde ikiye ayırıp "kel" diye anlamlı bir kelime
  bulabiliriz gibi bir düşünce yanlıştır. Çünkü parça ile bütün arasında
  her zaman -az ya da çok-bir anlam ilgisi bulunmalıdır.

  2. Türemiş isim:İsim
  veya fiil kök ve gövdeleriyle yansıma kelimelere bir yapım ekinin
  getirilmesiyle oluşturulmuş, şekil ve anlam olarak yeni isimlere denir.


  İsimden türeyenler:
  kömürlük, kitaplık, tuzluk, başlık, kulaklık, gecelik, gençlik,
  insanlık, Türklük, çocukluk, hanımlık, kardeşlik, Müslümanlık, kulluk,
  erkeklik, bilgelik, bayramlık, kışlık, akşamlık, gömleklik, iyilik,
  güzellik, küçüklük, öğretmenlik, doktorluk, veterinerlik, eczacılık,
  arıcılık, demircilik, kılavuzluk, rehberlik...

  Yansımalardan türeyenler:çıtır-tı, cızır-tı, şakır-tı, şıkır-tı, homur-tu, gıcır-tı, patır-tı

  Fiilden türeyenler: gel-mek, oku-mak, ye-mek, iç-mek, çalış-mak...
  yemek, çakmak, ekmek, ilmek, kaymak,
  başlama, okuma, yazma, nakletme, hasta olma, danışma, sevme, inanma...

  3. Birleşik İsim:Birleşik
  isimler, birden fazla kelimenin bir araya gelip yeni bir varlığı veya
  kavramı karşılayacak şekilde kalıplaşarak oluşturdukları, anlam ve
  şekil bakımından yeni isimlerdir.

  Birleşik
  ismi oluşturan kelimeler arasına herhangi bir ek veya kelime giremez;
  girerse bu kelime grubu birleşik isim olmaktan çıkar, belirtili isim
  tamlaması veya başka bir kelime grubu olur.

  Bu
  isimler anlam bakımından tam bir kalıplaşmaya uğradıkları için tek bir
  kelime olarak kabul edilir ve bu şekilde kullanılırlar.

  Türkçe'de üç yolla birleşik isim yapılır:
  Anlam kayması yoluyla
  Ses kaynaşması yoluyla
  Kelime sınıfı kayması yoluyla

  a. Anlam kayması yoluyla:

  Birincisi:
  Birleşik ismi oluşturan kelimelerin tamamı (genellikle iki kelimeden
  oluşurlar) anlam kaybına uğrar. Hanımeli, aslanağzı, katırtırnağı,
  devetabanı, suçiçeği, demirbaş, denizaltı, kuşpalazı...
  İkincisi: Kelimelerden sadece birincisi anlam kaybına uğrar:
  Adamotu, yayın balığı, ince hastalık...
  Akçaağaç, akçakavak, akciğer, karabiber, alageyik... Başbakan, başyazar, başhekim...
  Üçüncüsü: İkinci kelime anlamını kaybeder: Karatavuk, yer elması, karafatma...

  b. Ses kaynaşması yoluyla: cumartesi, pazartesi, kahvaltı, çörotu, peki...

  c. Kelime sınıfı kayması yoluyla: kaptıkaçtı, külbastı, mirasyedi, dedikodu, hünkârbeğendi, albastı, gecekondu...
  örtbas, sıkboğaz, alaşağı, ateşkes, kapkaççı...
  giderayak, bilirkişi, vatansever, hacıyatmaz, cankurtaran...
  elverişli, rasgele, albeni, çalçene...

  Ayrıca bakınız>>> Birleşik Kelimelerin Yazılışı
  Buraya kadar yapılan tasnife göre her kelimenin birden fazla özelliği vardır:

  Varlıklara verilişine göre : özel isim, cins ismi
  Maddelerine göre : soyut, somut
  Varlıkların sayılarına göre : tekil isim, çoğul isim, topluluk ismi
  Yapılarına göre : basit, türemiş, birleşik
  el : cins ismi; somut, tekil, basit isim
  düşünce : cins ismi; soyut, tekil, türemiş isim
  kitaplıklar : cins ismi; somut, çoğul, türemiş isim
  ayakkabı : cins ismi; somut, tekil, birleşik isim
  ordu : cins ismi; somut, topluluk ismi, basit isim
  Ankara : özel isim; somut, tekil, basit isim
  Çanakkale : özel isim; somut, tekil, birleşik isim.
  İSİMLERDE KÜÇÜLTME


  Bir
  varlığın, bir ismin küçüklüğü genel olarak, başına getirilen "küçük,
  mini, ufak" gibi sıfatlarla ifade edilir:Küçük köy, ufak el, mini
  kasa...
  Bazen bu sıfatların yerini "Cİk, -Ceğİz" ekleri tutar. Bu ekler isimlere küçültme anlamı katar.
  küçük tepe>tepecik küçük çocuk>çocukcağız

  Not: Bu ekler her zaman küçültme anlamı katmayabilir; acıma ve sevgi; zavallılık ve küçümseme anlamları da katabilir:
  Serçecik daldan dala atlıyor. (acıma)
  Adamcağız korka korka ayağa kalkar. (acıma)
  Bebeciğimi çok özledim, diyordu. (sevgi)
  küçük insan>insancık (zavallılık)
  zavallı kelimeler>zavallı kelimecikler (küçümseme)
  "k" sesi ile biten sıfatlara -Cİk eki getirildiğinde sıfatın sonundaki "k" düşer:
  küçük>küçücük ufak>ufacık alçak>alçacık minik>minicik

  "-cE, -İmsİ, -İmtrak" ekleri de küçültme anlamı katar:
  küçük>küçükçe büyük>büyükçe iri>irice yeşil>yeşilimsi sarı>sarımtırak
  İSMİN HÂLLERİ:  İsimleri
  isimlere, fiillere, edatlara bağlayan, diğer kelimelerle ilişki kurarak
  isimlerin cümlede görev kazanmasını sağlayan eklere isim hâl ekleri
  denir. İsimlerin bu ekleri alarak yüklendikleri görevlere ismin hâlleri
  denir.

  1. Yalın Hâl (Nominatif):Eki
  yoktur.İsimlerin hiçbir hâl eki almamış hâlleridir. Çoğul, iyelik ve
  bildirme eki almış olabilir. Bu durumda da yalın hâlde sayılırlar.
  ev, okul, yol, çocuk, fikir, baba(sı), defter(ler), çalışkan(dır)...

  Yapım ekleri de ismin yalın durumunu değiştirmez: kalemlik, bilgili, susuz, meslektaş...
  Birleşik isimler de hâl eki almamışlarsa yalındırlar:dershane, tanksavar, gecekondu, bilirkişi...
  2. Belirtme (Yükleme) Hâli: ı, -i, -u, -ü eklerini alan isimler bu duruma girer. Bu isimler genellikle belirtili nesne olur.
  Defteri, okulu... Ali kitabı aldı. (Belirtili nesne)
  ev-i gördüm, kapı-y-ı açtım, okul-u boyadılar, gül-ü koparmayın...
  NOT : Türkçe'de üçt çeşit -i (-ı, -u, -ü) eki vardır. Bunları birbirine karıştırmamalıyız.


  • Köyü güzelmiş (iyelik eki)
  • Köyü gezdiler (hal eki)
  • Ört-ü, diz-i (fiilden isim yapma eki)


  3. Yönelme Hâli:"-E" ekiyle yapılır. Yüklemin yöneldiği yeri, nesneyi ya da kavramı gösterir.
  Yönelme hâlinde, ismin belirttiği kavrama yöneliş, dönme, yaklaşma,
  ulaşma söz konusudur. Yönelme hâlindeki kelimeler cümlede dolaylı
  tümleç ve yüklem olabilir. Dolaylı tümleç, yükleme sorulan "neye, kime, nereye" sorularının cevabıdır. Sinema-y-a git, ev-e dön...

  4. Bulunma Hâli:"-dE"
  ekiyle yapılır.Eylemin yapıldığı yeri, nesneyi ya da soyut kavramı
  bildirir. Genellikle "kimde, nede, nerede"sorularına cevap vererek
  dolaylı tümleç olur. Babamda hiç para yoktu. (Kimde)

  ev-de oturma, okul-da öğren, yurt-ta kaldı, devlet-te bulunuyor...

  5. Ayrılma (Uzaklaşma, Çıkma) Hâli:"-dEn"
  ekiyle yapılır.Eklendiği kelimeyi dolaylı tümleç yapar; "çıkma,
  ayrılma, uzaklaşma" bildirir. İsmin ayrılma hâli, yani dolaylı tümleç,
  yükleme sorulan "nereden, kimden, neden" sorularının cevabıdır.
  okul-dan çıktı, ev-den ayrıldı, yurt-tan geliyor, devlet-ten istedi...


   -den ekini alan isimler bazen zarf tümleci olur. Sıkıntıdan her tarafı sivilce doldu. (Zarf tümleci)


   -den eki, bazen yapım eki olarak kullanılır. Bu durumda ya sıfat ya da zarf görevi üstlenir. Candan dost, toptan satış, içten davranış...


   -den eki bazen belirtili isim tamlamalarındaki tamlayan eki -ın, -in, -un, -ün 'ün yerini tutabilir. Çocukların biri ....Çocuklardan biri.


   -den ekini alan kelimelerle ikilemeler yapılabilir. Derinden derine sesler geliyor.


   -den ekini alan kelimelerle üstünlük anlamı taşıyan sıfat öbekleri oluşturulabilir. Gülden kırmızı yanak, Pamuktan beyaz eller...  6. Eşitlik Hâli:"-CE" ekiyle yapılır.Bu hâldeki kelimeler cümlede zarf tümleci ve yüklem olarak kullanılır.
  Onun davranışları çok zaman delicedir.
  Bu okulda yıllarca çalıştım dedi.
  O gün sizi saatlerce bekledik.
  Bu kararı sınıfça aldık.
  Bugün milletçe sevinçliyiz.

  7. Vasıta Hâli:"ile"
  edatı kullanılarak yapılır. "i" düşürülerek kullanılır. Bu hâldeki
  kelimeler cümlede zarf tümleci, edat tümleci ve yüklem olarak
  kullanılır.

  Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan. (edat tüml.)
  İşi kolaylıkla başardı.
  Ayağına gelen topa hızla vurdu.
  Babasını sevinçle karşıladı.
  O artık bizimledir.
  Öğrencileriyle geziye gitmişti.
  Arabasıyla evimize kadar getirdi.
  İğneyle kuyu kazıyorsun.
  Rüzgârın etkisiyle dallar sallandı.
  Sonbaharın gelmesiyle soğuklar artmıştı.
  Zilin sesiyle yarışma bitti.

  8. İlgi Hâli (Tamlayan Hâli):"-(n)İn", "-dEn" ekleriyle yapılır ya da yalın hâldedir.
  Kitabın yaprağı yırtılmış.
  Ceket düğmesi
  Öğrencilerden biri
  google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);
  İSİM TAMLAMALARI
  İki veya daha fazla ismin, yeni bir anlam meydana getirecek şekilde
  birlikte kullanılmasıyla oluşan söz gruplarına isim tamlaması denir.
  Ad takımı şeklinde de söylenebilir.


  İsim tamlamalarında ilk isme tamlayan; ikinci isme tamlanan denir. Bu
  kural iki isimden oluşan tamlamalar için geçerlidir. İkiden fazla
  isimden oluşan tamlamalarda genellikle son isim tamlanan diğerleri
  tamlayan olur. Fakat bu kurala uymayanlar da vardır.
  Bahçenin duvarı. Bahçenin duvarının boyasının rengi. Bizim okulun tahta kapısı
  Tamlayan Tamlanan Tamlayan Tamlanan Tamlayan Tamlanan
  İsim tamlamalarının çeşitleri ve özellikleri şöyledir:
  1-BELİRTİLİ İSİM TAMLAMASI  Tamlayan
  -ın, -in, -un, -ün , tamlanan -ı, -i, -u, -ü eklerinden birini alır.
  Tamlayan sesli harfle biterse -n kaynaştırma harfi; tamlanan sesli
  harfle biterse -s kaynaştırma harfi kullanılır. Bahçe-n-in kapı-s-ı
  NOT :* "Su" ve "ne" kelimeleri bu kurala uymaz. Örnek: Su-y-un tad-ı, ne-y-in tad-ı.
   • Zamirler tamlayan veya tamlanan olabilir. Örnek: Bizim evimiz. Çocukların birkaçı...

   • Tamlanan
    isim sayı veya belirsizlik bildiren bir kelime olursa, tamlayan eki
    -ın, -in, -un, -ün yerine-den, -dan eki gelebilir. (Adamların
    ikisi....Adamlardan ikisi)


   • Bazı belirtili isim tamlamaları, sıfat tamlamasının ters çevrilmesiyle oluşur. (Taze balık...Balığın tazesi)

   • Bazı b.isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan yer değiştirir. (Çok verimlidir ovası Konya'nın...) (Konya'nın ovası...)


  2-BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMASI  Tamlayan, tamlama eklerini almaz. Tamlanan -ı, -i, -u, -ü eklerini alır. Bahçe kapısı, gönül dostu...


   Tamlayan somut veya soyut isim olabilir: Kitap kabı, duygu yoğunluğu


   Tamlanan somut, soyut isim veya isimleşmiş olabilir: Masa örtüsü, gurbet düşüncesi, dünya güzeli.(İsimleşmiş sıfat)


   Tamlayan çoğul eki alabilir: Öğretmenler odası...


   "Kendi"
   kelimesi, belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan olabilir. Bunun
   dışındaki zamirler belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan
   olmaz.: Kendi evi...   İsim-fiiller tamlanan olabilir: Gece yürüyüşü...


   Bazı belirtisiz is.tamlamaları kendisinden sonra gelen ismi niteler ve sıfat görevi kazanabilir: Deniz mavisi gömlek....


   Bazı
   belirtisiz isim tamlamalarında tamlama eki günlük konuşmada düşebilir:
   Hatay sokağı...Hatay sokak. Bu durumun yazıda gösterilmesi
   yanlıştır. (Lokanta Bahar) veya (Bahar Lokanta) yanlıştır. Doğrusu
   (Bahar Lokantası) şeklinde olacaktır.   Bu tamlamalarda mecazlı anlatım görülebilir: Laf salatası, ömür törpüsü...


   Bazı belirtisiz isim tamlamaları kalıplaşarak birleşik kelime olmuştur: Kuşadası, hanımeli..


   Bazı belirtisiz isim tamlamalarının başına bir sıfat gelebilir: Kırmızı kadın ceketi...


   Bazen
   belirtisiz isim tamlamalarında sıfatın başa gelmesi dil yanlışlığına
   yol açar: Devlet Eski Bakanı (Doğru)... Eski Devlet Bakanı (Yanlış)
  3 . TAKISIZ İSİM TAMLAMASI  Tamlayan
  ve tamlanan, tamlama eklerini almaz. Tamlayan, tamlananın hangi
  maddeden yapıldığını veya neye benzediğini bildirir. Takısız isim
  tamlamaları ile sıfat tamlamaları birbirine karıştırılmamalıdır.
  Takısız İsim Tamlaması Sıfat Tamlaması
  Tahta çanta Güzel çanta
  Demir kapı Büyük kapı
  Demir yumruk Sert yumruk
  Badem göz Siyah göz
  Çini vazo süslü vazo
  Altın bilezik Burgulu bilezik
  ZİNCİRLEME İSİM TAMLAMASI  En azından üç isimden oluşan tamlamalara denir. Dedemin dedesinin dedesi, Ayşe'nin kardeşinin okul çantası.

  NOT:
  Zincirleme tamlamayı oluşturan kelimelerden en az biri sıfat görevinde
  kullanılıyorsa böyle tamlamalara KARMA TAMLAMA denir. Karma tamlamalar,
  isim tamlamalarının tamlayanı ile tamlananı arasına bir sıfat
  girmesiyle oluşabildiği gibi, iki sıfat tamlamasının birleşmesiyle de
  oluşabilir. (Babamın eski ceketi)(Güzel Türkiye'nin güzel çayı)


  __________Üye İmzası____________

   Forum Saati Cuma Ocak 18, 2019 7:22 am